Технически спецификации

Течен азотен тор (28%) + сяра (5%)

Водени от иновативно мислене и стремейки се да наложим подхранването с течен азот в България като основно, бихме искали да ви представим още един продукт от гамата течни торове, който напълно ще промени представата ви за прецизно азотно подхранване на растенията. Това е течен азотен тор със сяра (UAN (карбамид и амониев нитрат) + S).

Хранене с течен азот

Този продукт съчетава положителните качества на три различни азотни тора – амониев нитрат, урея и амониев тиосулфат; всички предимства на течния азотен тор в комбинация със сяра. Това го прави уникален продукт, който може да осигури най-доброто начало за всяка култура. Приложим е не само в масовите полски култури, но и в зеленчукопроизводството, трайни насаждения, лозя и др. Наличието на трите форми на азот в комбинация със сяра не е основното му предимство. Амониевият тиосулфат действа като инхибитор на процесите на нитрификация и по този начин освобождаването на азот се забавя и може да продължи от 8 до 12 седмици. Това го прави най-доброто решение за предсеитбено торене на полски култури.

3 форми на азот + сяра

Получавате максимално добро разпределение на активното вещество в почвата, трите форми на азот (амидна, амониева и нитратна) и сяра. Загубите на активно вещество при торене с течен азотен тор (UAN) или течен азотен тор със сяра (UAN + S) са минимални и могат да достигнат не повече от 10% за целия период на вегетация при подхранена култура. Това прави този продукт най-ефективният азотен тор, който можете да осигурите за цялостното азотно торене и подхранване на вашите растения.

Използвайки го при зимно-пролетни посеви, които през есента се нуждаят от бързо стартиране и снабдяване с азот до определена фаза, това е може би най-добрият и прецизен начин за това. торът със сяра осигурява бързо и равномерно стартиране на сеитбата, което се дължи на максимално доброто разпределение на активното вещество в почвата, като приложението му се извършва чрез пръскачки. Посевите са хомогенни и съвместно влизат в отделни фази, което е много важен елемент за разчитане на добри добиви. Пшеницата, наторена с този продукт, ще има достатъчно азот, за да изхрани максимален брой есенни култиватори, да вкара добра коренова система и възел на братене, защото ще бъде снабдена с азот от поникването до почивката. Никой друг гранулиран азотен тор не може да постигне този ефект. Естествено това не важи само за пшеницата, но и за ечемика и рапицата като зимно-пролетни култури.

Фасуловите култури, които все по-често навлизат в сеитбооборота на фермерите, реагират много добре на торене с течен азотен тор със сяра. Това е най-доброто решение за подхранване с азот в зеленчукопроизводството и трайните насаждения.

Снабдяване с азот 8-12 седмици

Торенето на пролетни култури като слънчоглед и царевица (и други пролетни култури) с течен азотен тор със сяра е най-доброто решение за тези растения, особено в райони, където влагата е в малки количества. Приложен преди последната обработка или след сеитбата в комбинация с почвения хербицид, течният азотен тор със сяра ще задоволи нуждите на растението от азот за период от 8 до 12 седмици, което означава, че растението е осигурено с азот до основните критични фази от неговото развитие. Това допринася за развитието на потенциала на всяка култура, при която се използва най-добрият начин за азотно торене и подхранване, а именно торене с течен азотен тор със сяра.

Както течният азотен тор, така и течният азотен тор със сяра имат своите специфични моменти на приложение. Те се изразяват в съобразяване с вложеното активно вещество и фазата, в която се намира културата към момента на приложение. Трябва да се имат предвид и атмосферните условия, но те не оказват голямо влияние при предсеитбено приложение или през есенната вегетация на пшеницата и рапицата.

Можете да поискате решение за приложението на този продукт при всички видове култури от нашите консултанти – агрономи. Те ще разработят Вашите индивидуални програми за торене, съобразени изцяло със спецификата и рутината на Вашата работа. За повече информация относно този и всички останали продукти не се колебайте да се свържете с нас.

⊳ Съхранява се опакован в сухи закрити складови помещения.

⊳ Не е желателно овлажняване или директно слънчево нагряване.

Транспортира се в течно състояние (автоцистерни) или пластмасови контейнери.

Амониевият нumpam е най-разпространеният азотен тор за подхранване на всички видове култури с общо съдържание на азот 34%. Това е най-бързо действащия гранулиран азотен тор, подходящ за всички видове подхранване.
Поради усвоимата си форма след попадането си в почвата бързо се разгражда и обезпечава растенията с азотна храна. При абсорбирането на амониевия нитрат от почвата, неговата форма се променя своевременно, този процес се регулира лесно, като се съобразят почвено-климатичните условия и периода на внасяне на продукта.
Направените изследвания чрез изотопни методи показват, че от внесения с торовете азот обикновено от растенията се използват от 35% до 50%. Около 20–30% от торовия азот се имобилизира от почвените микроорганизми.

Предимства

Като следствие от своите специфични физични и химични свойства, карбамидният амониев нитрат има много предимства:

– Съдържа три форми на азот — амидна, амониева и нитратна, което предполага по-равномерно и непрекъснато доставяне на активното вещество и намалява процента на денитрификация;

– Значително по-ниски загуби от излитане дори при липса на оптимална влага поради незначителното изпарение поради компонентната му формула и високото специфично тегло — загубите на азот с около 30% по-малко по отношение на амониевия нитрат и уреята;

– По-равномерно и качествено разпръскване и по-бърз ефект от торенето;

– Максимално използване на активното вещество дори и при високи температури без необходимост от заравяне в почвата;

– Неутралност по отношение на окислението на почвата. Уреята, която под въздействието на уробактериите в почвата се амонифицира до амониев карбонат предизвиква алкална реакция и неутрализира киселинната реакция на нитратния азот

– Запазва качествата си независимо от времето на съхранение;

– Икономия до 10 % от хербицида се реализира при комбинирано внасяне с хербициди, при това без използване на прилепители. Сместа от карбамид амониев нитрат и хербициди е с ниска степен на фитотоксичност, което я прави приложима във всички фази на растежа;

– Гарантира сигурност при използване – не е пожароопасен, експлозивен или токсичен;

– Може да се транспортира и съхранява във всички видове цистерни и съдове от неръждаема стомана или изкуствени материали, които са в добро работно състояние;

– Може да се комбинира с мерките за растителна защита и е съвместим за използване и при капково напояване и всякакъв вид напоителни системи, без да запушва филтрите и частите на системата.

техническа характеристика

Отговаря на изискванията на Регламент 2003/2003 относно минералните торове с високо съдържание на азот.

Транспортира се пакетиран или в насипно състояние. Предлагаме нашите продукти в опаковки от вентилационни касетни чували от полиетилен и полипропилен, в чували от 50 кг, 500 кг и 1000 кг.

Състав

Външен вид

Карбамид

Амониев нитрат

Общ азот

Сяра

Свободен амоняк

Инхибитор

Вода

Стандарти и норми

прозрачна течност

мин. 34,5 ±1%

мин. 45,7 ±1%

мин. 28,0%

мин. 5 %

0–300 ppm

100–140 ppm

макс. 20,2%

реколта

Ечемик

Рапица

Захарно цвекло

Овес

Пшеница

Слънчоглед

Соя

Силажна царевица

Картофи

Многогодишни треви

Царевица

Ръж