Ammonium Nitrate (AN)

Технически спецификации

Амониевата селитра е най-разпространеният азотен тор за подхранване на всички видове култури с общо съдържание на азот 34%. Това е най-бързо действащият гранулиран азотен тор, подходящ за всякакви подхранвания.

Благодарение на усвоимата си форма след попадане в почвата бързо се разгражда и осигурява на растенията азотна храна. При усвояването на амониевия нитрат от почвата, формата му се променя своевременно, този процес лесно се регулира, като се вземат предвид почвено-климатичните условия и времето на внасяне на продукта.

Изследванията, направени чрез изотопни методи, показват, че от 35% до 50% от вложения азот с торовете обикновено се използва от растенията. Около 20–30% от азота в тора се имобилизира от почвените микроорганизми.

Предимства

Селскостопанските култури се различават по нуждите си от азот за формиране на продукцията си. Тези специфични нужди и условията, при които се отглеждат, представляват основа за определяне на азотното минерално торене.

Следното се наблюдава при липса на достатъчно азот в растенията:

Забавен растеж;

– Първоначална бледозелена, жълто-зелена и дори жълта листа с последващо покафеняване и умиране на листата;
– Ниска устойчивост на абиотичен и биотичен стрес;
– Преждевременно узряване;

Излишният азот:
– Ускорява растежа, листата се разрастват буйно и придобиват тъмнозелен цвят;
– Удължава се вегетационният период;
– Натрупват се излишни нитрати и протеини;
– растенията стават неустойчиви на болести, замръзване и суша;
– Влошават се технологичните качества и вкусовите качества на продукцията;

техническа характеристика

Отговаря на изискванията на Регламент 2003/2003 относно минералните торове с високо съдържание на азот.

Транспортира се пакетиран или в насипно състояние. Предлагаме нашите продукти в опаковки от вентилационни касетни чували от полиетилен и полипропилен, в чували от 50 кг, 500 кг и 1000 кг.

Състав

Общо съдържание на азот

Съдържание на влага

pH на 10% разтвор

Гранули под 0,5 mm

Гранули под 1 mm

Маслопоглъщаемост

Стандарти и норми

34,5 %

0,2 – 0,6 %

мин. 4,5%

макс. 3,0%

макс. 5,0%

макс. 4,0%

реколта

Ечемик

Рапица

Захарно цвекло

Овес

Пшеница

Слънчоглед

Соя

Силажна царевица

Картофи

Многогодишни треви

Царевица

Ръж