Технически спецификации

Диамониевият фосфат (DAP или диамофос) е комплексен, силно концентриран, гранулиран минерален тор с отлични физични свойства. Съдържа две основни хранителни вещества в състава си — 18% азот (N) и 46% фосфорен пентоксид (P2O5) или общо 63% от активното вещество. Получава се чрез реакция между фосфорна киселина (P2O5) и амоняк (NH3). Той е несъвместим с други алкални химикали поради факта, че неговите амониеви йони се превръщат в амоняк, когато попаднат в среда с по-високо рН. Този висококачествен продукт се внася лесно в почвата, силно разтворим е, не е хигроскопичен, има гранулирана форма с еднакви по големина гранули, които се разпръскват равномерно по повърхността на почвата.

Диамониевият фосфат се използва за предсеитбено торене на зимни и пролетни култури при поливни условия. Подходящ е за торене на почви, богати на калий. Поради факта, че е водоразтворим, има свойствата на бързодействащ фосфорен тор, а ниската подвижност на фосфора в почвата позволява използването му както за основно, запасяване, така и за периодично торене. При есенниците не е необходимо допълнително предсеитбено торене с азот.
Може да се прилага директно в почвата с помощта на конвенционално оборудване за пръскане.

Съхранява се в добре проветриви, хладни и сухи складови помещения, непозволяващи овлажняване и пряко слънчево нагряване.

Трябва да се избягва нагряване, оставяне на открито, смесване с вода или със силни основи и с натриев хипохлорит.

Предимства

– Задоволява необходимостта от балансирано внасяне на хранителни вещества в зависимост от съдържанието на усвоимите им форми в почвата;

– Предотвратява липсата на азот и осигурява трайна и пълна ферментация. Високото съдържание на фосфор подпомага натрупването на захар в кореноплодите и плодовете;

– Повишава издръжливостта на растенията към неблагоприятни фактори (суша, студ/мраз) и повишава устойчивостта им към болести

– Поддържа баланса между вегетативната и репродуктивната фаза;

– Намалява разходите за съхранение, транспортиране и внасяне в почвата.

Техническа характеристика

Отговаря на изискванията на Регламент 2003/2003 за минерални торове с високо съдържание на азот

Състав

Общо съдържание на азот

Съдържание на Р2О5

Влага

Гранули от 1 до 5 mm

pH в 10% воден разствор

Стандарти и норми

мин. 18,0%

мин. 46,0%

макс. 1,5%

мин. 98,0%

мин. 7,0%

реколта

Ечемик

Рапица

Захарно цвекло

Овес

Пшеница

Слънчоглед

Соя

Силажна царевица

Картофи

Многогодишни треви

Царевица

Ръж