Технически спецификации

Моноамониевият фосфат (MAP или амофос) е комплексен, висококонцентриран, безбаластен, водоразтворим минерален тор. Не е хигроскопичен и има гранулирана форма с еднакви по големина гранули, поради което се разпръсква равномерно по повърхността на почвата. Съдържа две основни хранителни вещества в състава си — 11% азот (N) и 52% фосфорен пентоксид (P2O5) или общо 63% активно вещество, което го прави лесно усвоим от растенията. Амофосът е с най-висок процент на водоразтворим P2O5 (мин. 52%) сред фосфорните торове. Наличието на фосфорни йони създава условия за по-енергично усвояване на амониевия азот. Дефицитът на фосфор се отразява негативно върху цъфтежа, семената и плодовете, което води до по-ниски добиви.

Моноамониевият фосфат е подходящ за наторяване на всякакви почви и култури. Поради факта, че е водоразтворим, има свойствата на бързодействащ фосфорен тор, а ниската подвижност на фосфора в почвата позволява използването му както за основно, запасяване, така и за периодично торене.

Този тор се внася с основната обработка на почвата или преди сеитба. Използва се и при основно и предсеитбено торене на всички полски зеленчуци, овощни култури, лозя, билки и цветя.

Съхранява се в закрити, хладни и сухи складови помещения. Загряването и смесването с вода не е желателно.

Предимства

– Повишава тургорното налягане и устойчивостта на растението към стрес и болести;

– Поддържа баланса между вегетативната и репродуктивната фаза;

– Стимулира растежа на кълновете, когато растенията са подложени на стрес от неблагоприятните заобикалящи ги условия (ниски температури, недостатъчна светлина), а също така насърчава цъфтежа и увеличава размера на плодовете;

– Подобрява качествените характеристики на плодовете (захарност, цвят, консистенция и трайност при съхранение).

Моноамониевият фосфат осигурява на растенията едновременно две основни хранителни вещества, свързани в едно химично съединение. Поради високото си съдържание на фосфор се използва предимно като фосфорен тор.

Химическата форма на фосфора в моноамониевия фосфат е в молекули с дълги вериги, което допълнително улеснява усвояването му от растенията и инхибира процесите на инактивиране на фосфора в почвения комплекс.

Този тор се усвоява напълно от растенията и не оставя баластни вещества в почвата, които биха могли да намалят плодородието на почвата.

Техническа характеристика

Отговаря на изискванията на Регламент 2003/2003 относно минералните торове с високо съдържание на азот.

Транспортира се пакетиран или в насипно състояние. Предлагаме нашите продукти в опаковки от вентилационни касетни чували от полиетилен и полипропилен, в чували от 50 кг, 500 кг и 1000 кг.

Състав

Общо съдържание на азот

Съдържание на Р2О5

Влага

Гранули от 1 до 5 mm

Гранули под 1 mm

pH в 10% воден разствор

Стандарти и норми

мин. 11,0%

мин. 52,0%

макс. 1,5%

мин. 98,0%

макс. 2,0%

мин. 4,5%

реколта

Ечемик

Рапица

Захарно цвекло

Овес

Пшеница

Слънчоглед

Соя

Силажна царевица

Картофи

Многогодишни треви

Царевица