Технически спецификации

Урея амониев нитрат е известен и широко използван в селскостопанското производство на най-развитите страни в Европа, Северна и Южна Америка от много години.

Урея амониев нитрат е най-прецизното решение за подхранване с азот. Подходяща за почти всички видове култури, карбамид амониев нитрат е универсално решение за съвременните фермери.

Урея амониев нитрат е с общо съдържание на активно вещество 32%. Може да се прилага през цялата вегетация. Поради специфичните си качества може да се прилага при посевно подхранване, за вегетативно приложение и за коригиращо подхранване.

Използването на карбамид амониев нитрат трябва да става при точно определени метеорологични условия и стриктно спазване на препоръчителната торова норма. Точната технология на нанасяне е от изключителна важност с цел избягване на изгаряния.

Предимства

Като следствие от своите специфични физични и химични свойства, карбамидният амониев нитрат има много предимства:

– Съдържа три форми на азот — амидна, амониева и нитратна, което предполага по-равномерно и непрекъснато доставяне на активното вещество и намалява процента на денитрификация;

– Значително по-ниски загуби от излитане дори при липса на оптимална влага поради незначителното изпарение поради компонентната му формула и високото специфично тегло — загубите на азот с около 30% по-малко по отношение на амониевия нитрат и уреята;

– По-равномерно и качествено разпръскване и по-бърз ефект от торенето;

– Максимално използване на активното вещество дори при висока температура без необходимост от заравяне в почвата;

– Неутралност по отношение на окислението на почвата. Уреята, която под въздействието на уробактериите в почвата се амонифицира до амониев карбонат предизвиква алкална реакция и неутрализира киселинната реакция на нитратния азот

– Запазва качествата си независимо от времето на съхранение;

– Икономия до 10 % от хербицида се реализира при комбинирано внасяне с хербициди, при това без използване на прилепители. Сместа от карбамид амониев нитрат и хербициди е с ниска степен на фитотоксичност, което я прави приложима във всички фази на растежа;

– Гарантира сигурност при използване – не е пожароопасен, експлозивен или токсичен;

– Може да се транспортира и съхранява във всички видове цистерни и съдове от неръждаема стомана или изкуствени материали, които са в добро работно състояние;

– Може да се комбинира с мерките за растителна защита и е съвместим за използване и при капково напояване и всякакъв вид напоителни системи, без да запушва филтрите и частите на системата.

техническа характеристика

Отговаря на изискванията на Регламент 2003/2003 относно минералните торове с високо съдържание на азот.

Транспортира се пакетиран или в насипно състояние. Предлагаме нашите продукти в опаковки от вентилационни касетни чували от полиетилен и полипропилен, в чували от 50 кг, 500 кг и 1000 кг.

Състав

Външен вид

Карбамид

Амониев нитрат

Общ азот

Свободен амоняк

Инхибитор

Вода

Стандарти и норми

прозрачна течност

мин. 34,5 ±1%

мин. 45,7 ±1%

мин. 32,0%

0 – 200 ppm

100 – 140 ppm

макс. 20,2%

реколта

Ечемик

Рапица

Захарно цвекло

Овес

Пшеница

Слънчоглед

Соя

Силажна царевица

Картофи

Многогодишни треви

Царевица

Ръж