Технически спецификации

NP 20:20 + 13 S е азотно-фосфорен тор, създаден за подхранване на почви, които са обезпечени по съдържание с калий. Подходящ е за торене на почти всички култури както при предсеитбена подготовка, така и за коригиращо торене. NP притежава сравнително ниско съдържание на лесно усвоими по форма хранителни елементи, което го прави добро решение за всяко стопанство.

Балансираното съдържание на хранителни елементи спомага за пълното задоволяване нуждите на растенията от макрохранителни вещества.

Съдържанието на повече от един елемент в тора спомага и за по-доброто усвояване на хранителните  елементи от корените на растенията. В присъствието на фосфор азотът се усвоява в по-голяма степен от растенията.

NP торовете се съхраняват в закрити, студени и сухи складови помещения. Не е желателно нагряване и смесване с вода. Транспортират се в пакетирано или насипно състояние. 

Предимства

Приложени в подходяща програма за балансирано торене с оглед на изискванията на конкретната култура, тип на почвата и микроклимата на района, комплексните торове имат следните предимства:

– Контролирано освобождаване на хранителни елементи.

– Значително повишаване коефициента на използване на хранителните вещества.

– Възможност за акуратно и контролирано внасяне на сравнително ниски норми от даден елемент, което се постига трудно при разделно торене.

– Намаляване на загубите от измиване и излитане на хранителните елементи.

– По-ниски разходи при еднократно внасяне в почвата — транспорт, време и труд.

Изборът на конкретните формулации е зависим от условията и вида на отглежданите култури. Използването на NP торове гарантира максимална ефективност на вложените средства и осигурява пълноценно балансирано доставяне на хранителни вещества

Техническа характеристика

Той отговаря на изискванията на Регламент 2003/2003 относно минералните торове с високо съдържание на азот.

Транспортира се пакетирано или насипно. Ние предлагаме нашите продукти в опаковки от вентилационни касетни торби от полиетилен и полипропилен, в торби от 50 кг, 500 кг и 1000 кг.

Състав

Общ азот

Амонячен азот

Съдържание на общ Р2О5

Съдържание на сяра

Water soluble phosphorus (as P₂O₅)

Водоразтворим P₂O₅

Влага макс. 2,0%

Гранулометрия: фракция 1 – 5 mm

Стандарти и норми

20,0 ± 0,7

мин. 19,0%

20,0 ± 0,7

мин. 13,0%

мин. 19,0%

мин. 18, 0%

макс. 2,0%

мин. 98,0%

реколта

Ечемик

Рапица

Захарно цвекло

Овес

Пшеница

Слънчоглед

Соя

Силажна царевица

Картофи

Многогодишни треви

Царевица

Ръж