Технически спецификации

Наред с традиционно предлаганите и известни на земеделските стопани продукти, като амониев нитрат, троен суперфосфат, моноамониев фосфат и диамониев фосфат, ние също така включваме в нашия продуктов списък сложни комбинирани NP и NPK торове със и без микроелементи.

NPK торовете са комплексни високоефективни комбинирани торове със съдържание на основните макрохранителни елементи азот, фосфор и калий. Предимство на комбинираните торове е съдържанието на комплекс от микрохранителни елементи, като в някои от тях има съдържание на сяра. Фактът, че в една гранула са събрани всички необходими хранителни елементи, нужни на растението в първоначалните фази от неговото развитие, прави NPK торовете много производителни.

Освен за запасяващо торене те могат да бъдат използвани и по време на вегетация за обезпечаване на културите с хранителни вещества в критичните фази от тяхното развитие. Формите, в които са поставени хранителните елементи в NPK торовете, не оказват влияние върху киселинността на почвите. Калиевата форма е представена като калиев хлорид.

Поради балансираната си форма и сравнително ниското съдържание на активно вещество NPK торовете са много подходящи за коригиращо торене. Торенето по време на вегетация с NPK предразполага за по-голям процент усвояване от растенията, отколкото ако се използват други едно- и двукомпонентни „тежки“ торове. NP е азотно-фосфорен тор, създаден за подхранване на почви, които са обезпечени по съдържание с калий. Подходящ е за торене на почти всички култури както при предсеитбена подготовка, така и за коригиращо торене. NP притежава сравнително ниско съдържание на лесно усвоими по форма хранителни елементи, което го прави добро решение за всяко стопанство.

Балансираното съдържание на хранителни елементи спомага за пълното задоволяване нуждите на растенията от макрохранителни вещества.

Съдържанието на повече от един елемент в тора спомага и за по-доброто усвояване на хранителните  елементи от корените на растенията. В присъствието на фосфор азотът се усвоява в по-голяма степен от растенията, а наличието на повече от един хранителен елемент в усвоима форма спомага за пълноценното развитие на растителния организъм.

Съотношението на елементите и лесно усвоимата форма, в която се намират те в NPK торовете, ги прави подходящи за задоволяване на нуждите на растенията във всеки един етап от тяхното вегетативно развитие.

Изборът на конкретните формулации е зависим от условията и вида на отглежданите култури. Използването на NP и NPK торове гарантира максимална ефективност на вложените средства и осигурява пълноценно балансирано доставяне на хранителни вещества.

⊳ NP и NPK торовете се съхраняват в закрити, студени и сухи складови помещения.

⊳ Не е желателно нагряване и смесване с вода.

Транспортират се опаковани или в насипно състояние. Предлагат се в опаковки от полиетилен и полипропилен, в разфасовки от:

— 50 кг

— 500 кг

Предимства

Приложени в подходяща програма за балансирано торене с оглед на изискванията на конкретната култура, вида на почвата и микроклимата на района, комплексните торове имат следните предимства:

– Контролирано освобождаване на хранителни елементи.

– Значително повишаване на коефициента на използване на хранителните елементи.

– Възможност за точно и контролирано внасяне на сравнително ниски норми на даден елемент, което е трудно постижимо при разделно торене.

– Намаляване на загубите от измиване и излитане на хранителните елементи.

– По-ниски разходи при еднократно внасяне в почвата – транспорт, време и труд.

Техническа характеристика

Той отговаря на изискванията на Регламент 2003/2003 относно минералните торове с високо съдържание на азот.

Състав

NPK 15:40:10

Общ азот

Амонячен азот

Общ фосфор (като P₂O₅)

Водо- и цитрато-разтворим P₂O₅

Водоразтворим фосфор (като P₂O₅)

Водоразтворим калий (като K₂O)

Гранули от 1 до 5 мм

Стандарти и норми

15,0 ± 1,1

15,0 ± 1,1

40,0 ± 1,1

мин. 39,0%

мин. 36,5%

10,0 ± 1,1

макс. 2,0%

мин. 98,0%

реколта

Ечемик

Рапица

Захарно цвекло

Овес

Пшеница

Слънчоглед

Соя

Силажна царевица

Картофи

Многогодишни треви

Царевица

Ръж